5 righe rosse, anni '60

cm 149x130,5,  latta litografata

0